กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ปี 2565
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ปี 2565 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการสัปดาห์
โครงการสัปดาห์  
 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี 2565
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี 2565 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น 
ประเพณีบั้งไฟเซ่นไหว้ปู่ตา
ประเพณีบั้งไฟเซ่นไหว้ปู่ตา 
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหม ชุดไทย หิ้วปิ่นโต
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหม ชุดไทย หิ้วปิ่นโต 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ผู้บริหาร คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ผู้บริหาร คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 
ประดู่ร่วมใจลดใช้พลังงาน
ประดู่ร่วมใจลดใช้พลังงาน 
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักด้านมลพิษทางอากาศ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักด้านมลพิษทางอากาศ 
วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย
วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ฯประจำปีงบประมาณ 2564 (บ้านหนองพญา)
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ฯประจำปีงบประมาณ 2564 (บ้านหนองพญา) 
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ฯประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ฯประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการ
โครงการ "อบต.สัญจรพบประชาชน ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" 
โครงการ
โครงการ "จิตอาสา พัฒนาคลองสวย ทำดีด้วยหัวใจ" 
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
โครงการ
โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน" 
กีฬา 61
กีฬา 61 
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.