กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ด้านกายภาพ

ประวัติ

ตำบลประดู่  เดิมบ้านดู่หัวนาในขณะนั้นขึ้นตรงกับตำบลศรีสุข โดยมีนายวิจิตร จึงพัฒนา เป็นกำนันในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้มีการเลี่ยนแปลงแบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลศรีสุข มาเป็นตำบลประดู่  มีจำนวน 10 หมู่บ้าน  โดยมีนายวิจิตร จึงพัฒนา เป็นกำนันคนแรกของตำบลประดู่  และมีนายบัญญัติ  กฤษวี  เป็นกำนันคนปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  จัดตั้งขึนเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539

ด้านการเมืองการปกครอง

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่เป็น 1 ใน 10 ตำบลของอำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  ระยะห่างจากอำเภอสำโรงทาบประมาณ  10  กิโลเมตร ตามถนนสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนสาย  สำโรงทาบ-รัตนบุรี  เลี้ยวขวาตรงแยกบ้านหนองดุม  ตำบลศรีสุข  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านศรีราชา  ตำบลประดู่  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

  • อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดกับตำบลสะโน   อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์
  • อาณาเขตทิศใต้ ติดกับตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์
  • อาณาเขตทิศตะวันออก ติดกับอำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ
  • อาณาเขตทิศตะวันตก ติดกับตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

รวมเนื้อที่่  18.65 ตารางกิโลเมตร    หรือ    11,657  ไร่

ภูมิประเทศ    

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลประดู่  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ  มีลักษณะดินร่วนปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับทำการเกษตร  และใช้เป็นที่ปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.