กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังแสดงโครงสร้าง
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  213  13
2   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  189  8
3   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  205  6
4   การรับชำระภาษีป้าย  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  192  5
5   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  181  4
6   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบ  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  215  5
7   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  202  7
8   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  189  4
9   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  192  5
10   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  190  5
11   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  185  5
12   คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ประดู่  เอกสาร doc220190618062510.pdf doc320190618062510.pdf   03-07-2561  460  216
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.