กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังแสดงโครงสร้าง
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
เน€เธšเธตเน‰เธขเธœเธนเน‰เธชเธนเธ‡เธญเธฒเธขเธธ
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2563    10-08-2564  6  0
2   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565    09-11-2563  72  0
3   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ปฏิทินการจ่ายเงินเปราะบางเด็กแรกเกิด ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบฟร์อมการลงทะเบียนผู้สูองายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   09-11-2563  80  8
4   ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    03-09-2563  93  0
5   แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยา(เปราะบาง)ผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง    20-07-2563  88  0
6   ขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุกับผู้พิการ  การประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 การประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด การประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564   11-12-2561  288  36
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.