กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังแสดงโครงสร้าง
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายอุดมศักดิ์ ศรีกันหา
นายอุดมศักดิ์ ศรีกันหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นายสมศักดิ์ สุขศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิวิติ บุญมณี
นายนิวิติ บุญมณี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวีระ สมแก้ว
นายวีระ สมแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ม.1
นายประสงค์ อินทร์หอม
นายประสงค์ อินทร์หอม
สมาชิกสภา อบต.ม.1
นายปาน พันพะม่า
นายปาน พันพะม่า
สมาชิกสภา อบต.ม.2
นายบุญเทือง หาญเสมอ
นายบุญเทือง หาญเสมอ
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นางดน เลาเลิศ
นางดน เลาเลิศ
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นายศิริ ต่างทอง
นายศิริ ต่างทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.4
นางสุพรรณ นิลทัย
นางสุพรรณ นิลทัย
สมาชิกสภา อบต.ม.4
นายจันทร์ สันทาลุนัย
นายจันทร์ สันทาลุนัย
สมาชิกสภา อบต.ม.5
นางอ่อน ชัยภา
นางอ่อน ชัยภา
สมาชิกสภา อบต.ม.5
นายคิด สระทอง
นายคิด สระทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.6
นายบัญชา แสนเลิศ
นายบัญชา แสนเลิศ
สมาชิกสภา อบต.ม.6
นางพุฒิ นิลทัย
นางพุฒิ นิลทัย
สมาชิกสภา อบต.ม.7
นายประสิทธิ์ สวัสดี
นายประสิทธิ์ สวัสดี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายสมเพชร ชาตรัก
นายสมเพชร ชาตรัก
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายเมือง หาญเสมอ
นายเมือง หาญเสมอ
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายแจ่น แซ่ตั้ง
นายแจ่น แซ่ตั้ง
สมาชิกสภา อบต. ม.10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.