กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
นายนิวัติ บุญมณี
นายนิวัติ บุญมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
โทร : 081 692 8595
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร: 093 546 2528
นางสากล กลั่นแก้ว
นางสากล กลั่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 090
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 093 438 2589
นายสุบิน โยธี
นายสุบิน โยธี
ผู้ช่วยนิติกร
โทร : 093 564 3172
นายพลวัต บุราคร
นายพลวัต บุราคร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 093 450 2488
นางฉันทนา หมายดี
นางฉันทนา หมายดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร: -
นางสาวเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
นางสาวเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 061 092 2195
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 065 629 4915
นายคมเพชร ศรีเพชร
นายคมเพชร ศรีเพชร
พนักงานขับรถ
โทร: -
นางระพีพร กรชิต
นางระพีพร กรชิต
คนงานทั่วไป(ปฏิษัติงานนักการภารโรง)
โทร : 062 191 4538
นายนะสงค์ สระแก้ว
นายนะสงค์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเวรยาม)
โทร : -
นายทัศนวัฒน์ นิลทัย
นายทัศนวัฒน์ นิลทัย
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานคนสวน)
โทร : -
นางสาวอารียา ชัยภา
นางสาวอารียา ชัยภา
จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับสำนักปลัด
นายสิทธิพร แก้วล้ำ
นายสิทธิพร แก้วล้ำ
จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.