กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาก
จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณรงค์ศักดิ์ สมัญญา
นายณรงค์ศักดิ์ สมัญญา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุบิน โยธี
นายสุบิน โยธี
ผู้ช่วยนิติกร
นายพลวัต บุราคร
นายพลวัต บุราคร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสิทธิพร รัตนจิโรจน์
นายสิทธิพร รัตนจิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิชอบ โนนน้อย
นายอภิชอบ โนนน้อย
พนักงานขับรถ
นางฉันทนา หมายดี
นางฉันทนา หมายดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
นางสาวเบญจวรรณ อุส่าห์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางระพีพร กรชิต
นางระพีพร กรชิต
คนงานทั่วไป(ปฏิษัติงานนักการภารโรง)
นายนะสงค์ สระแก้ว
นายนะสงค์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเวรยาม)
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
นางสาวเอื้องฟ้า สมแก้ว
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
นายทัศนวัฒน์ นิลทัย
นายทัศนวัฒน์ นิลทัย
จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนสวน
นางสาวอารียา ชัยภา
นางสาวอารียา ชัยภา
จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับสำนักปลัด
นายสิทธิพร แก้วล้ำ
นายสิทธิพร แก้วล้ำ
จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.