กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพรหม บุญเต็ม
นายพรหม บุญเต็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาก
จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
นายจันทร์หอม เลาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณรงค์ศักดิ์ สมัญญา
นายณรงค์ศักดิ์ สมัญญา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสิทธิพร รัตนจิโรจน์
นายสิทธิพร รัตนจิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชนัญญา คำพันชนะ
นางสาวชนัญญา คำพันชนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน
นายอภิชอบ โนนน้อย
นายอภิชอบ โนนน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นางเอื้องฟ้า สมแก้ว
นางเอื้องฟ้า สมแก้ว
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานธุรการ)
 นางระพีพร กรชิต
นางระพีพร กรชิต
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานนักการภารโรง)
นายนะสงค์ สระแก้ว
นายนะสงค์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป (ยาม)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.