กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายนิวัติ บุญมณี
นายนิวัติ บุญมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 692 8595
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093 546 2528
นางสากล  กลั่นแก้ว
นางสากล กลั่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083 3866 6105
นางวรรณี  จอมประโคน
นางวรรณี จอมประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090 298 3335
นางสิริกร  แสงนิล
นางสิริกร แสงนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจริยาณี  บุญญานุสรณ์
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสมัย  อินทร์หอม
นางสมัย อินทร์หอม
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวสังวาลย์  หาญเสมอ
นางสาวสังวาลย์ หาญเสมอ
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวสรินยา  สวัสดี
นางสาวสรินยา สวัสดี
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 นายบวรเดช ยงคง
นายบวรเดช ยงคง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร: 086 480 7351
นางญาณิศา  แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมัชญา  หาญเสมอ
นางสาวสมัชญา หาญเสมอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093 002 3793
นางวรรณี  จอมประโคน
นางวรรณี จอมประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
โทร : 090 298 3335
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.