กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายนิวัติ บุญมณี
นายนิวัติ บุญมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางโสภิต บุตรดี
นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางญาณิศา แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางญาณิศา  แก่นจันทร์
นางญาณิศา แก่นจันทร์
หัวสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นายบวรเดช ยงคง
นายบวรเดช ยงคง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางโสภิต บุตรดี
นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกบุณรักษ์  แสงมาศ
จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรีสุดา  เควันดี
นางสาวศรีสุดา เควันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
นางสาวจุฑามาศ การะเกษ
นักวิชาการศึกษา
นางจริยาณี  บุญญานุสรณ์
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสมัย  อินทร์หอม
นางสมัย อินทร์หอม
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวสังวาลย์  หาญเสมอ
นางสาวสังวาลย์ หาญเสมอ
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวสรินยา  สวัสดี
นางสาวสรินยา สวัสดี
ครู คศ.1
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.