กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางโสภิต บุตรดี
นางโสภิต บุตรดี
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
นางจริยาณี บุญญานุสรณ์
ครู คศ.1
นางสาวสรินยา สวัสดี
นางสาวสรินยา สวัสดี
ครู คศ.1
นางสมัย อินทร์หอม
นางสมัย อินทร์หอม
ครู คศ.1
นางสังวาลย์ หาญเสมอ
นางสังวาลย์ หาญเสมอ
ครู คศ.1
นางผ่องศรี หาญเสมอ
นางผ่องศรี หาญเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา สันทาลุนัย
นางวาสนา สันทาลุนัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางลาวัลย์ สุขเมือง
นางลาวัลย์ สุขเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
 นางภาวินี ดัชถุยาวัตร
นางภาวินี ดัชถุยาวัตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางแหวนเพชร ต่างทอง
นางแหวนเพชร ต่างทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมา สันทาลุนัย
นางสาวชุติมา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณิชานันท์ ผังนิล
นางสาวณิชานันท์ ผังนิล
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานดูแลเด็ก)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.